ආයුර්වේද චක්‍රවර්තී පණ්ඩිත ජී.පී වික්‍රමාරච්චි ශ්‍රීමතාණන්ගේ 43 වන ගුණසමරුව - අසිරිමත් සත් බුදු වන්දනාව

ආයුර්වේද ච ක්‍රවර්තී පණ්ඩිත ජී.පී වික්‍රමාරච්චි ශ්‍රීමතාණන්ගේ 43 වන ගුණසමරුව වෙනුවෙන් වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමයෙහි මගපෙන්වීම යටතේ බෞද්ධ අනුකමිටුව විසින් සංවිධානය කරන ලද උතුම් දුර්ලබ පුණ්යකර්මයක් වන “අසිරිමත් සත් බුදු වන්දනාව” මහමෙව්නා අසපුවාසි සුපින්වත් ස්වාමින්වහන්සේ නමක් විසින් මෙහෙයවීමෙන්, සියලු සිත් පහන් කරනුවස්, ආයතන ප්‍රධානි අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය,වික්‍රමාරච්චි ශික්ෂණ රෝහල් කාර්යය මණ්ඩලය, හා සමස්ත ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ සහභාගීත්වයෙන් 2018.05.08 වන දින විද්‍යායතන ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ දී පවත් වන ලදි.

සංවිධානය

වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 00:21

 

 


GWAI received the approval from the CCIM


CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 2231627

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@kln.ac.lk

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1