පොසොන් "මහා බත් දන්සල" හා "ඖෂධීය පැළ බෙදාදීම"

පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය නිමිති කොට ගෙන කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ , වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය අනුබද්ධ බෞද්ධ අනුකමිටුව මගින් සංවිධානය කරන ලද "මහා බත් දන්සල" හා "ඖෂධීය පැළ බෙදාදීම" පොසොන් පොහෝ දින එනම් 2019.06.16 දින විද්‍යායතනය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණ.

එම කටයුත්ත වඩාත් සාර්ථක කරගැනීමට මූල්ය, ද්රව්ය, ඖෂධ පැළ ලබාදීමෙන් හා නන් අයුරින් සහය දැක්වූ සැමට අපගේ ගෞරවනීය ප්රණාමය.

Last Updated on Tuesday, 18 June 2019 14:43

 

 


GWAI received the approval from the CCIM


CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 2231627

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@kln.ac.lk

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1