ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් සහ ඔසු පැන් සංග්‍රහය - 2019

ආයුර්වේද චක්‍රවර්ති පණ්ඩිත ජී.පී වික්‍රමාරච්චි ශ්‍රීමතාණන්ගේ ගුණානුස්මරණය අරමුණු කරගනිමින් 2019.03.30 වන දින ශ්‍රි පාදය වන්දනා කරන බැතිමතුන් සදහා නල්ලතන්නිය රතු පාලම අසල වෙන්ඩෝල් විශ්‍රාම ශාලාවේදී ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් සහ ඔසු පැන් සංග්‍රහයක් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය ප්‍රමුඛ 16 වන උපාධි අපේක්ෂක කණ්ඩායම මගින් සාර්ථකව පවත්වන ලද අතර , එහිදී ශ්‍රි පාදය වන්දනා කරනලද බැතිමතුන් 600 කට අධික පිරිසකට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර කරන ලදී. මේ මහත් පුන්‍යකර්මය සාර්ථක කරගැනිමට නන් අයුරින් උතුම් දායකත්වය ලබාදුන් සියලුම දෙනාට අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමන්නෙමු.

විශේෂ අවස්ථා

Last Updated on Saturday, 25 May 2019 08:54

 

 


GWAI received the approval from the CCIM


CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 2231627

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@kln.ac.lk

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1